Miljø og Clima

Clima tar ansvar for miljøet!

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, både i forhold til miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Ytre miljø ivaretar vi gjennom:

  • miljøvennlige vaskemidler
  • energieffektive vaskemaskiner
  • reduksjon av vannforbruk
  • erstatte fyringsolje med gass i produksjonen
  • databasert logistikksystem som optimaliserer kjørerutene

Clima bidrar også til bedre trivsel og ett godt innemiljø hos våre kunder som benytter seg av en eller flere av våre gode kvalitetsprodukter!