Matteservice

  • Befaring

    Sammen med kunden tar vi en gjennomgang av lokalene for å vurdere behovet for matter. Like viktig er det å se på områdene utenfor inngangsdøren – er det grusdekke, asfalt, omvarmet eller ikke? Denne gjennomgangen er kostnadsfri for kunden.

  • Rådgivning

    Plassering av mattene er viktig for hvilken jobb de gjør for kunden. Etter gjennomgang av lokaler og uteområde lager vi et forslag for optimal bruk av matter hensyntatt kundens krav til renhet. Her bruker vi vår kunnskap om hva som fungerer i de ulike miljø for å finne hvilken type matte som bør ligge hvor og hvilken størrelse som bør velges. Har du god plass, vil det i mange tilfeller lønne seg å velge en større matte for å få flere skritt på matten. Jo flere skritt, jo renere vil skoene være når man kommer på gulvet, og jo mindre skitt kommer inn i lokalet.

  • Byttefrekvens

    Krav til byttefrekvens på matten avhenger av hvor mye tråkk det er i lokalet. Vi tilbyr ulike frekvenser, fra flere skift i uken til årlig skifte. Kundens behov avgjør hvilken byttefrekvens som velges. Ønsker du å endre byttefrekvens gjøres dette enkelt ved å si fra til våre sjåfører eller ringe vaskeriet.