Innlegg

The Weekly Wash

"I get dirty and stepped on, but occasionally I travel to my…

Ti tonn i året

Som miljøfyrtårn tar vi i Clima vår del av ansvaret for å…
Rens og vask av arbeidstøy på Helgeland

Lompens bekjennelser

«Lompen» kaller de meg. Alle på tomta vet at jeg krymper i…