Ti tonn i året

Som miljøfyrtårn tar vi i Clima vår del av ansvaret for å nå fremtidens lavutslippssamfunn. Et av miljøtiltakene vi gjør, er å ta hånd om sand og småstein fra mattene vi vasker og leverer.

I løpet av en måned bytter, vasker og leverer vi i Clima tusenvis av både arbeidstøy, mopper og matter her på Helgeland. Mattene, som er utformet for å ta opp mange ganger sin egen vekt i skitt og vann, sørger for at kilovis med sand ikke havner inne i lokalene.

 

Samler strøsand

Strøsand kan vi ikke være foruten på nordnorske vinterveier, og spesielt ikke en vinter som denne, preget av varmegrader, isføre og regn. Når våren melder sin ankomst her på Helgeland, og snøen smelter, ligger strøsanda igjen på veier og parkeringsplasser.

Årlig sender vi nærmere ti tonn med forurenset strøsand til deponi.

Våren er uten tvil høysesong for feiebiler og støv i gatene. Kommunen har gode løsninger for å samle opp og ta vare på den ekstra strøsanda ute, men hva med sand og stein som havner inne – i entrématta, for eksempel? Det har vi i Clima en løsning på.

 

Når tanken er grønn..

Et navn som Clima forplikter. Som miljøfyrtårn har vi gjennomgått alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Nettopp derfor sørger vi for at strøsanda vi henter ut av mattene ikke går rett i sluken. Store deler av strøsanda er forurenset og hentes derfor av Miljøteknikk Terrateam med tankbiler. I løpet av et år henter de nærmere ti tonn sand her hos Clima, som de deponerer i gruvegangene i Mofjellet.

Strøsanda samler vi opp, slik at Miljøteknikk Terrateam kan ta hånd om den.

Enten du velger en logomatte for å synliggjøre din bedrift eller avskrapningsmatter for ekstra skitne områder sørger våre matter for at skitt og smuss stopper i døra. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå fremtidens lavutslippssamfunn tar vi i Clima vår del av ansvaret.

Vil du vite mer? Les mer om climamatter og vår matteservice.